Doğal Mineralli Temizlik Ürünü Borline

Doğal ve ekonomik temizlik ilkesi ile yola çıkan Borjel, Çamaşır, Bulaşık, El Sabunu ürün gamları ile şimdi birçok noktada sevenleri ile buluşuyor.

Ürünlerimizi İnceleyin
 • 1
 • BOMK Bilgilendirmeler

  Bozoklar Makina Kimya Bilgilendirme

 • GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
 • BOZOKLAR MAK. KIM.PET. ÜR.TUR.İTH.İHR.SAN.VE.TIC.AŞ (BOZOKLAR).’ ye ait internet sitesini ziyaret etmeden önce lütfen bu kullanım ve gizlilik kurallarını okuyunuz.

  BOZOKLAR internet sitesi ziyaret edilmekle ve/veya site içindeki uygulamalar kullanmakla, işbu kurallarda belirtilen şartların tamamı site kullanıcısı tarafından öğrenilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır Söz konusu şartları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen hemen ziyaretinize son veriniz. BOZOKLAR, burada belirtilen site kullanım ve gizlilik kurallarında herhangi bir zamanda önceden bildirim yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı değişiklik ve düzenleme yapma hakkına sahiptir. Söz konusu kuralların güncel halini takip etme sorumluluğu site kullanıcısı/ziyaretçiye aittir.  Site kullanıcısı/ziyaretçi tarafından BOZOKLAR’a site vasıtasıyla iletilen kişisel bilgiler (ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, ikamet yeri vs.) BOZOKLAR tarafından gizli tutulacak ve bilgi sahibinin önceden izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak site kullanıcıları/ziyaretçilerin BOZOKLAR ve diğer BOZOKLAR eğitimlerine katılması, etkinlik, proje ve faaliyetlerden haberdar edilmesi, BOZOKLAR’a üye olmak isteyen ziyaretçilerin üyelik koşulları hakkında bilgilendirilmesi gibi BOZOKLAR amaç ve faaliyetleri kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla, site kullanıcısı/ziyaretçiye ait kişisel veriler kullanıcı/ziyaretçiden site uygulamaları dahilinde talep edilebilecektir.

  Bu çerçevede, BOZOKLAR siteyi ziyaret eden kullanıcıya ait kişisel bilgileri kendi proje, uygulama, kampanya, faaliyet ve etkinliklerinin veri sahibine iletilmesi ve bu konularda bilgilendirici/tanıtıcı mesaj gönderilmesi (eposta, sms, vs), veri tabanı oluşturulması, ziyaret trafiğinin tespit ve analizi, IP adresi, işletim sistemi gibi verilerin belirlenmesi, web sitesi veya uygulamanın kaç kez açıldığı, görülen ve çıkış yapılan sayfaların tespiti, tarih ve zaman damgaları gibi bilgilerin toplaması ve etkinlik takibi amacıyla kullanma ve kayıtlarında saklama hakkına süresiz olarak sahiptir. Site kullanıcısı/ziyaretçi, kendisine ait kişisel verilerin BOZOKLAR tarafından burada belirtilen maksatla kullanımına koşulsuz ve süresiz olarak izin verdiğini kabul eder

  BOZOKLAR, resmi makamların talimatı veya yasal zorunluluk söz konusu olan haller hariç olmak kaydıyla, site kullanıcısı/ziyaretçiye ait kişisel verileri Madde 3’te belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. BOZOKLAR web sitesi üzerinden bağlantı verilen BOZOKLAR’a ait diğer web sitesi ve portallar (“Borline”, “Borjel, “Zemmas” ve N5 tarafından ileride oluşturulacak sair tüm site ve portallar) bakımından da burada belirtilen gizlilik kuralları geçerli olup, kullanıcı/ziyaretçi tarafından burada verilen izinler söz konusu site ve portalların ziyaret ve kullanımı halinde geçerli sayılacaktır.

  BOZOKLAR, site kullanıcısı/ziyaretçi tarafından temin edilen veya otomatik şekilde toplanan bilgileri, Madde 3’te belirtilen amaç kapsamında teknik destek aldığı hizmet sağlayıcılar ile paylaşabilecektir. Ancak bu halde BOZOKLAR söz konusu hizmet sağlayıcıların kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliğini uygun şekilde korumalarını sağlayacak gerekli tüm hukuki tedbirleri makul ölçülerde alacaktır

  BOZOKLAR, site üzerinde kamuya açık olan bölümlerde (örneğin mesaj panoları, yorum bölümleri vb.) paylaşılan kişisel verilerin korunması, kullanılması ve paylaşılmasından sorumlu değildir. Bu nedenle lütfen herkese açık olan ve herkes tarafından görülebilen bölümlerde paylaşacağınız bilgilerinizi dikkatli seçiniz.

  BOZOKLAR, söz konusu alanlarda site kullanıcısı/ziyaretçisi tarafından paylaşılan kişisel veri, yorum ve sair içerik ve görsellerin hukuka veya ahlaka aykırı ya da üçüncü kişiler açısından rahatsız edici olması durumunda, bunları kendi takdirine göre siteden kısmen veya tamamen silme hakkına sahiptir. Site kullanıcısı/ziyaretçisi bu paylaşımları sebebiyle doğabilecek hukuki, idari ve cezai sorumluluğun tamamen ve tek başına kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. BOZOKLAR otomatik araçlarla IP adresiniz, işletim sisteminiz, web sitesi veya uygulamanın kaç kez açıldığı, görülen ve çıkış yapılan sayfalar, tarih ve zaman damgaları gibi bazı bilgileri toplamak ve etkinlik takibi yapmak amacıyla Çerez (Cookie) kullanabilmektedir.

  Çerezler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza web tarayıcınız tarafından yerleştirilen metin parçalarıdır. Çerezler güvenlik ve hangi sayfaların ziyaret edildiği, neyin indirildiği ve web sitesi veya uygulamada ziyaretçilerin sayfadan sayfaya hareket ederken hangi yolları takip ettikleri gibi web sitesi istatistik verilerini toplama amacıyla da kullanılabilmektedir. Site kullanıcısı/ziyaretçi siteyi ziyareti sırasında bilgisayarına cookie yerleştirilmemesi veya bu tür bir dosyanın gönderildiğine dair kendisine uyarı verilmesini sağlamak üzere bilgisayarının tarayıcı ayarlarını değiştirme imkanına sahip olup, bu husustaki sorumluluk tamamen site kullanıcısı/ziyaretçiye aittir. Burada yer verilen kurallardan herhangi birinin geçersiz veya uygulamaz olması durumunda, bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu Sözleşme'nin öteki hükümlerini etkilemez. Bu Gizlilik Bildirimine ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bize info@bozoklarmakinakimya.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  “E-BÜLTEN KAYIT” BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETTİĞİNİZ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“BOZOKLAR”) tarafından hazırlanmıştır.

  BOZOKLAR tarafından, bozoklarmakinakimya.com adresindeki websitesi üzerinde “E-Bülten Kayıt” bölümünde bulunan formu doldurmak suretiyle bize ilettiğiniz kimlik (ad-soyad) ve iletişim (e-posta adresi) kategorilerindeki kişisel verileriniz, sizi BOZOKLAR’ın çalışmaları ve etkinliklerine ilişkin bilgilendirmek için tarafınıza talebiniz doğrultusunda e-bülten gönderilmesi amacıyla, bilgilerinizin e-bülten alıcıları listesine eklenmesi suretiyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “işleme faaliyetinin sözleşmenin kurulması ve/veya ifası için gerekli olması” hukuki dayanağına istinaden tamamen veya kısmen otomatik yollarla saklanacak ve işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin işlenmesine dair Kanun’un 11. maddesinde ilgili kişi olarak size tanınan haklara ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre BOZOKLAR’a iletebilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
  • Kuruluşumuz, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak bağlamında Türkiye ve Avrupa Birliği Üye ülke kanunlarına uyum içinde kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir.
  • Tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimiz politikamız kapsamındadır. Bunlara müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve herhangi bir kaynaktan kuruluşun topladığı ve işlediği herhangi bir veri de dâhildir.
  • Kuruluşumuz işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
  • Kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.
  • Kuruluşumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
  • Kuruluşumuz kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
  • Kuruluşumuz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek ve kanunlarda açıkça öngörülen haller dışında açık rıza olmaksızın fiil ve faaliyet gerçekleştirmemektedir.
  • Kuruluşumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket ederek fiil ve faaliyet gerçekleştirmektedir.
  • Kuruluşumuz da izlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir hedefler ile kişisel verilerin korunmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
  • Kuruluşumuz, iç ve dış konularında yer alan taraflarına kişisel verilerin korunmasına yönelik bilinci oluşturmakta ve ilgili yükümlülüklerini aktarmaktadır.
  • Kuruluşumuz Kişisel Verilerin korunmasına yönelik farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimler gerçekleştirmektedir.
  • Kuruluşumuz, Kişisel veri ihlallerini yönetmekte disiplin prosedürüne göre konuyu değerlendirerek ceza gerektiren suçlar ve ihlaller için kurul yetkililerine derhal bilgi vermektedir.
  • Kuruluşumuz, Süreç bazlı varlık envanteri ve süreç bazlı risk değerlendirme ile kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü, verilerin güncelliğini ve kişisel veriye erişim yetkilerini sürekli takip etmektedir.
  • Kuruluşumuz, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi’ ne yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, sistematik olarak yönetilmesi, sistemin sürekli iyileştirmenin sağlanması ve sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakları ayırmayı taahhüt etmektedir • BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 • Amaç
  Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Bozoklar Makina ve bağlı grup şirketlerinin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir. Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

  Kapsam
  Bu politika, Bozoklar Makina bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

  Sorumluluk
  Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

  Politika

  • Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.
  • Bozoklar Makina Genel Koordinatörü bu politikayı onaylamıştır.
  • Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:
   • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi
   • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
   • Bilginin gizliliğinin sağlanması
   • Bilginin bütünlüğünün korunması
   • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
   • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
   • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
   • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
   • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması
  • Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.
  • Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.
  • Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.
  • Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur